ℂ𝔾-ℕ𝕖𝕨 𝕃𝕖𝕥𝕥𝕖𝕣-𝕄𝕒𝕪 2024

ℂ𝔾-ℕ𝕖𝕨 𝕃𝕖𝕥𝕥𝕖𝕣-𝕄𝕒𝕪 2024

𝓒𝓾̀𝓷𝓰 𝓭𝓲𝓮̂̉𝓶 𝓺𝓾𝓪 𝓫𝓪̉𝓷𝓰 𝓽𝓲𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓒𝓖 𝓐𝓒𝓐𝓓𝓔𝓜𝓨 𝓽𝓱𝓪́𝓷𝓰  5 𝓷𝓪̀𝔂 𝓷𝓱𝓮́!

Trang 1: Những thức uống được thêm vào trong menu mới của Sparta Snack Bar.

Trang 2: CG cung cấp kiểm tra thử Ielts  miễn phí tại trường.

Trang 3: Tỷ lệ quốc tịch hiện tại ở CG.

 


————————————————————————————————————————————————————————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–—————————————————–

#hoc_tieng_anh_tai_Philippines

#lop_nhom#lop_mot_mot#lop_1:1

#lop_1:4#hoc_vien_ngoai_ngu_CG

#hoc_vien_anh_ngu_Cebu

#tieng_Anh_giao_tiep

#hoc_tieng_anh_giao_tiep_tai_philipines_cebu_CG

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar