𝕀𝔼𝕃𝕋𝕊 𝕋𝔼𝕊𝕋 ℙℝ𝕆𝕄𝕆𝕋𝕀𝕆ℕ

𝕀𝔼𝕃𝕋𝕊 𝕋𝔼𝕊𝕋 ℙℝ𝕆𝕄𝕆𝕋𝕀𝕆ℕ!

CG hiện đang có chương trình giảm giá 50% lệ phí thi IELTS dành cho những bạn học viên đăng ký từ 4 tuần trở lên đối với tất cả các khóa học và MIỄN PHÍ 100% lệ phí thi dành cho những bạn học viên đăng ký từ 12 tuần trở lên đối với khóa học IELTS ở cả hai Campus.

Bên cạnh đó, CG cũng giảm thêm $150 cho những bạc học viên đăng ký khóa học IELTS đảm bảo đăng ký từ 12 tuần.

📅 Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà không xem lịch ngày thi bên dưới và thực hiện bước đầu tiên hướng tới ước mơ của bạn cùng CG . 🚀

————————————————————

——————————————————————-
𝑯𝒐̣𝒄 𝒗𝒊𝒆̣̂𝒏 𝑨𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒖̛̃ 𝑪𝑮 𝑨𝒄𝒂𝒅𝒆𝒎𝒚 (𝑪𝒆𝒃𝒖 𝑮𝒍𝒐𝒃𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏 𝑬𝑺𝑳 𝑪𝒆𝒏𝒕𝒆𝒓)
𝑾𝒆𝒃𝒔𝒊𝒕𝒆: 𝒉𝒕𝒕𝒑𝒔://𝒄𝒆𝒃𝒖𝒄𝒈.𝒆𝒅𝒖.𝒗𝒏
𝑬𝒎𝒂𝒊𝒍: 𝒄𝒈𝒘𝒐𝒓𝒍𝒅𝒗𝒏@𝒄𝒆𝒃𝒖𝒄𝒈.𝒄𝒐𝒎
𝒁𝒂𝒍𝒐: (+63).917.117.3310

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar