👻 Ta đa ~ Video “chơi nhẹ nhẹ” Halloween của học viện CG đây ạ 👻

Halloween Party 2019

👻 Ta đa ~ Video “chơi nhẹ nhẹ” Halloween của học viện CG đây ạ 👻🎄Tháng 12, cái lễ thiệc bự “Noel” nữa, mọi người có muốn tham gia cùng CG không nào ^^ 🎄Đến với CG – Không chỉ học mà còn hơn thế nữa ~———————————————————Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)Website: https://cebucg.edu.vnEmail: cgworldvn@cebucg.comSkype: cgeslviet#cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish#cebu #philippines #Review

Người đăng: CG Academy – Vietnam vào Thứ Hai, 11 tháng 11, 2019

🎄Tháng 12, cái lễ thiệc bự “Noel” nữa, mọi người có muốn tham gia cùng CG không nào ^^ 🎄

Đến với CG – Không chỉ học mà còn hơn thế nữa ~
———————————————————
Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)
Website: https://cebucg.edu.vn
Email: cgworldvn@cebucg.com
Skype: cgeslviet
#cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish
#cebu #philippines #Review

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar