👻 Ta đa ~ Video “chơi nhẹ nhẹ” Halloween của học viện CG đây ạ 👻

🎄Tháng 12, cái lễ thiệc bự “Noel” nữa, mọi người có muốn tham gia cùng CG không nào ^^ 🎄 Đến với CG – Không chỉ học mà còn hơn thế nữa ~ ——————————————————— Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization) Website: https://cebucg.edu.vn Email: cgworldvn@cebucg.com Skype: cgeslviet #cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish #cebu #philippines #Review

read more
Showing all 3 results
Skip to toolbar