CƠ SỞ BANILAD

1. PHÍ ĐĂNG KÝ

Mô tảChi phíGhi chú
Phí đăng ký$100

2. HỌC PHÍ

Khóa họcChi phí
(4 tuần)
Ghi chú
Business Course$ 800
Semi Sparta Course$ 75015 tuổi trở lên
Light ESL Course$ 60015 tuổi trở lên
General ESL Course$ 65015 tuổi trở lên
Intensive ESL Course$ 70015 tuổi trở lên
Power ESL Course$ 750
15 tuổi trở lên
IELTS Basic Course$ 80015 tuổi trở lên
TOEIC Course $ 80015 tuổi trở lên
Family ESL Course (Junior)$ 1,050Dành cho học viên từ 6 - 14 tuổi, đi cùng phụ huynh
Family ESL Course (Guardian)$ 700Dành cho phụ huynh

3. PHÍ KÝ TÚC XÁ

Loại phòngChi phí
(4 tuần)
Ghi chú
Quad Room$ 600
Triple Room$ 650
Twin Room$ 750
Single Room$ 1,000

4. PHÍ ĐỊA PHƯƠNG

Mô tảChi phíGhi chú
SSP (Giấy phép nhập học)6800 PHP1 lần, có thời hạn 6 tháng
Phí bảo trì KTX2200 PHP4 tuần
Đặt cọc điều hòa1000 PHP4 tuần
Phí đón tại sân bay1200 PHP1 người
Gia hạn visa lần 14,130 PHP Tổng ở 8 tuần
Gia hạn visa lần 2 5,360 PHPTổng ở 12 tuần
Acr I-card3,500 PHPTổng ở 12 tuần
Gia hạn visa lần 33,430 PHPTổng ở 16 tuần
Gia hạn visa lần 43,430 PHPTổng ở 20 tuần
Gia hạn visa lần 53,430 PHPTổng ở 24 tuần
Gia hạn visa lần 64,840 PHPTổng ở 28 tuần

Đối với những đơn đăng ký dưới 4 tuần, phí học tập và ký túc xá được áp dụng mức giá khác.

Skip to toolbar