CƠ SỞ BANILAD

1. PHÍ ĐĂNG KÝ

Mô tảChi phíGhi chú
Phí đăng ký$100

2. HỌC PHÍ

Khóa họcChi phí
(4 tuần)
Ghi chú
General ESL$60015 tuổi trở lên
Intensive ESL$65015 tuổi trở lên
Power ESL$70015 tuổi trở lên
Guardian ESL$650Dành cho phụ huynh
Junior ESL$1,000Dành cho học viên từ 6 - 14 tuổi, đi cùng phụ huynh
IELTS Basic$75015 tuổi trở lên
Semi Sparta$70015 tuổi trở lên

3. PHÍ KÝ TÚC XÁ

Loại phòngChi phí
(4 tuần)
Ghi chú
Phòng đơn$900
Phòng đôi$650
Phòng ba$600
Phòng bốn$550

4. PHÍ ĐỊA PHƯƠNG

Mô tảChi phíGhi chú
SSP (Giấy phép nhập học)6800 PHP1 lần, có thời hạn 6 tháng
Phí bảo trì KTX1700 PHP4 tuần
Đặt cọc điều hòa1000 PHP4 tuần
Phí đón tại sân bay800 PHP1 người
Gia hạn visa lần 14,130 PHP Tổng ở 8 tuần
Gia hạn visa lần 2 5,300 PHPTổng ở 12 tuần
Acr I-card3,500 PHPTổng ở 12 tuần
Gia hạn visa lần 33,430 PHPTổng ở 16 tuần
Gia hạn visa lần 43,430 PHPTổng ở 20 tuần
Gia hạn visa lần 53,430 PHPTổng ở 24 tuần
Gia hạn visa lần 64,840 PHPTổng ở 28 tuần

Đối với những đơn đăng ký dưới 4 tuần, phí học tập và ký túc xá được áp dụng mức giá khác.

Skip to toolbar