B𝐈Ể𝐔 𝐏H𝐈́ 𝐓R𝐀̣I H𝐄̀ 𝐓I𝐄̂́N𝐆 𝐀N𝐇 𝟐0𝟐4- 𝐇ọ𝐜 𝐯i𝐞̣̂n A𝐧h n𝐠ữ C𝐆

Trại hè tiếng anh được tổ chức tại Banilad Campus

K𝐡ở𝐢 𝐡à𝐧h: 𝟎2/0𝟔/𝟐0𝟐4 – 3𝟎/𝟎6/2𝟎2𝟒.
𝐓ổ𝐧g c𝐡i p𝐡í:
– I𝐄L𝐓S: 𝟐5𝟎0 $
– E𝐒L : 2𝟒0𝟎 $ 

 

* WEG (Waiver of Exclusion Ground): giấy ủy quyên do Sở di trú phối hợp với Bộ Ngoại giao (DFA) cho phép trẻ em được nhập cảnh vào Philippines dưới sự bảo hộ của người được ủy quyền (ở đây là ban quản lý CG)

QUY ĐỊNH TRẠI HÈ

1.Lệ phí đăng ký 100 USD cần được đóng khi đăng ký tham gia trại hè. Phí trại hè còn lại phải được thanh toán đầy đủ trong vòng 4 tuần trước khi trại hè bắt đầu.

2.Thư xác nhận tham gia trại hè sẽ được gửi đi trong vòng 3 ngày kể từ ngày đăng ký, trừ ngày lễ và cuối tuần. Học phí trại hè phải được thanh toán đầy đủ trước khi trại hè bắt đầu 4 tuần.

3.Lệ phí được chuyển khoản đến trường hoặc đóng cho đối tác tuyển sinh chuyển khoản sang trường.

4.Phí trại hè có thể được hoàn lại nếu hủy tham gia chương trình trong vòng hơn 2 tuần trước ngày trại hè bắt đầu. Vé máy bay đã mua và lệ phí đăng ký không được hoàn lại trong bất kì trường hợp nào.

5.Nếu người tham gia hủy bỏ lịch trình sau khi trại hè đã bắt đầu mà không có lý do để xem xét thì học phí trại hè không thể hoàn lại.

6.Khi học sinh phải về nước vì các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng trong thời gian trại hè đang diễn ra, học sinh sẽ được hoàn trả 50% khoản phí trại hè còn lại (không bao gồm vé máy bay). Tuy nhiên, chúng tôi không thể hoàn lại phí trại hè nếu học sinh muốn về nước vì nhớ nhà hoặc lí do không hợp lệ.

7.Nếu có tai nạn xảy ra trong thời gian tham gia trại hè thì học sinh sẽ được đền bù theo chính sách bảo hiểm của nhà trường.

8.Nếu học sinh phải điều trị trong thời gian diễn ra trại hè thì nhà trường sẽ chịu trách nhiệm về các thủ tục và quản lý việc học tập của học sinh. Học sinh phải trả tiền các chi phí điều trị tại bệnh viện trước, sau đó tiến hành các thủ tục thanh toán với công ty bảo hiểm mà học sinh đã mua trước đó.

9.Nếu lớp học không thể diễn ra vì một số lí do khách quan hoặc do thái độ và hành vi không tốt của học sinh (vắng mặt thường xuyên, thái độ kém trên lớp, v.v), lớp học có thể sẽ thay đổi.

10.Nếu trại hè phải ngừng hoạt động vì lí do thiên tai, ban quản lý nhà trường sẽ hoàn trả 50% của khoản phí trại hè còn lại đến học sinh (không bao gồm vé máy bay).

11.Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào xảy ra do thiên tai, thay đổi tình hình chính trị hay luật pháp của chính phủ, tai nạn máy bay, v.v..

12.Nếu đồ đạc của học sinh bị thất lạc (bên ngoài khu vực kiểm soát của nhà trường) do sơ suất hay bất cẩn, học sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tổn thất đó.

13.Nhà trường sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào xảy ra như đánh nhau giữa học sinh, té ngã, trượt, tai nạn do khách quan hoặc chủ quan và bị cắn). Nếu sự việc xảy ra, nhà trường sẽ kịp thời thông báo đến các bậc phụ huynh để giải quyết vấn đề ngay lập tức và điều trị kịp thời. Chi phí của tai nạn sẽ được chi trả theo chính sách và quyền lợi bảo hiểm mà học sinh đã mua bảo hiểm du lịch trước khi tham gia trại hè. Nếu có bất kỳ khoản phí phát sinh trong sự việc này, thì những người có liên quan giữa các bên sẽ chịu trách nhiệm chi trả các chi phí.

 

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar