Lớp học 1:1 (Một thầy một trò)

Bạn chưa biết về du học tại Philippines? Bạn chưa biết về lớp học 1:1? Bạn không biết sự khác nhau giữa giáo viên Filipino và các nước khác? Bạn muốn biết giọng giáo viên Filipino thế nào? Các câu hỏi của bạn sẽ được giải quyết trong một lớp học 1 thầy 1 trò […]

read more
Showing 1 to 9 of 21 results
Skip to toolbar