About The Courses

IELTS Guarantee (Khóa IELTS Đảm bảo)

Khóa học tập trung đảm bảo điểm đầu ra trong vòng 12 tuần dành cho học viên cần đạt mục tiêu 5.5, 6.0 và 6.5.

1.Thời gian học

Mỗi tháng sẽ có 1 ngày khai giảng cố định; thông tin về ngày khai giảng; ngày thi chính thức và ngày kết thúc khóa học được đăng tải trên các trang web và thông báo về công ty du học.

Khóa học kéo dài 12 tuần; học viên sẽ thi chính thức tại hội đồng IDP, Cebu, Philippines; 2 tuần còn lại học tiếp để đợi kết quả thi và bằng chứng nhận.

2. Điểm yêu cầu đầu vào

– Mục tiêu 5.5: điểm đầu vào từ 3.5 IELTS hoặc 500 TOEIC

– Mục tiêu 6.0: điểm đầu vào 5.0 IELTS hoặc 700 TOEIC

– Mục tiêu 6.5: điểm đầu vào 6.0 IELTS hoặc 810 TOEIC

Bài thi đầu vào sẽ được tổ chức vào ngày khai giảng khóa học.

3. Lợi ích khóa học

– Nhà trường đóng lệ phí thi chính thức cho lần đầu tiên.

– Nếu không đạt được điểm thi như cam kết, học viên có thể tiếp tục học ở CG mà không cần đóng học phí cho khóa học đó. (Học viên cần đóng các khoản phí như KTX, phí địa phương, lệ phí thi chính thức lần 2)

4. Học viên bị mất quyền lợi trong các trường hợp sau

– Điểm thi thử thấp hơn điểm cao nhất của những lần thi trước  (3 lần)

– Bài kiểm tra từ vựng dưới 23 điểm (5 lần)

– Tổng điểm phạt vượt quá 100. (Bất cứ lý do nghỉ học chủ quan đều bị tính điểm phạt)

– Thay đổi thời gian khóa học (kéo dài/rút ngắn)

 

Tải về thông tin cụ thể khóa học tại đây: IELTS Course Guide – Viet

 

Key Features

12 - 13 tiết học mỗi ngày
Thi thử hàng tuần
Miễn lệ phí thi chính thức lần đầu
Miễn học phí khóa sau nếu không đạt điểm đảm bảo đầu ra

Send a Comment

Your email address will not be published.

Apply to course now

IELTS Guarantee

(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
  • Price: $ 950
  • Duration: 12 tuần
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0
Skip to toolbar