About The Courses

Business English (Khóa tiếng Anh Thương mại)

Khóa học với tổng thời lượng 4 tuần (cố định) trang bị cho học viên các kiế thức nền về tiếng Anh dùng cho mục đích thương mại.

Các môn học trong chương trình được thiết kế dựa trên nề tảng kết hợp ESL (tiếng Anh giao tiếp) và Business English (tiếng Anh thương mại). Khóa học được  giảng dạy tại cơ sở Sparta theo mô hình Sparta với tổng số khóa học mỗi ngày lên đến 10 – 12 tiết.

Chương trình học

Lớp man-to-man: 4 tiết (ESL, Business English)

Lớp nhóm: 4 lớp (ESL, Global Business)

Evening class: 1 tiết

Vocabulary & Essay Writing: 1 tiết

Tự học: 2 tiết (không bắt buộc)

*Môn Global Business được dạy bởi giáo viên bản ngữ. Tham khảo chi tiết các môn học của khóa Business English tại đây: Khóa Tiếng Anh Thương Mại

 

Key Features

Tham gia lớp học với giáo viên bản ngữ
Kết hợp với các khóa ESL, TOEIC hoặc IELTS

Send a Comment

Your email address will not be published.

Apply to course now

Business English

(1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...
  • Price: $ 750
  • Duration: 4 tuần
  • Certificates: Yes
  • Students: 0
  • Lesson: 0
Skip to toolbar