FUJI – Học viên đến từ Nhật Bản, bạn đã có thời gian học tập 24 tuần tại CG Sparta. Hãy cùng xem qua cảm nhận của bạn nhé

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar