trường anh ngữ CG Philippines

Lễ tốt nghiệp

Vào mỗi thứ Sáu hàng tuần, CG tổ chức lễ tốt nghiệp cho các học viên ở mọi khóa học.

Chuyển đến thanh công cụ