Hãy cùng xem qua bài cảm nhận của bạn ANTO sau thời gian học tập 3 tháng tại CG SPARTA,

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar