Hãy cùng xem qua bài cảm nhận của Vicky – Học viên đã học tại CG Sparta trong 4 tuần

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar