Hoạt động thiện nguyện tè học viên Sparta campus

Các hoạt động thiện nguyện của 2 campus thường diễn ra cùng ngày và thời gian, nhưng thường số lượng học viên đông, nên trường luôn tách ra đi 2 địa điểm khác nhau.
Hôm trước chúng ta đã cùng xem những hoạt động của học viên tại Banilad campus, thì hôm nay chúng ta cùng xem các bạn Sparta đã làm gì nhé ^^

———————————————————
Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)
Website: https://cebucg.edu.vn
Email: cgworldvn@cebucg.com
Skype: cgeslviet
#cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish
#cebu #philippines #Review #Summercamp #Camp

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar