Hoạt động tình nguyện – CG Academy

Đến hẹn lại lên, cứ mỗi 2 tháng. học viện Anh ngữ CG tổ chức hoạt động tình nguyện cho học viên ở cả 2 cơ sở.
Điểm đến lần này là khu nhà ở dành cho các trẻ em nghèo, mồ côi và thiếu thốn nhiều về vật chất.

Các bạn học viên CG đã đến tham dự buổi tình nguyện với nhiệm vụ chính là sơn sửa các thiết bị nhà cửa và vui chơi cùng các em.

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar