trường anh ngữ CG Philippines

Lộ trình 4 tuần trại hè tiếng Anh 2018 – CG ESL Center

ĐỢT 1: 04/06/2018 – 01/07/2018

trường anh ngữ CG Philippines

 

ĐỢT 2: 01/07/2018 – 29/07/2018 (Dự kiến)

trường anh ngữ CG Philippines

 

SPELLING BEE: Học sinh sẽ tham gia dưới hình thức cá nhân hoặc nhóm. Mục tiêu của cuộc thi này là đánh vần tất cả từ vựng một cách chính xác nhất, theo danh sách từ mà giáo viên hoặc  giám khảo đưa ra.

AMAZING RACE: Học sinh sẽ được giao nhiệm vụ (bằng tiếng Anh). Mỗi nhiệm vụ cần phải được hoàn thành để nhận nhiệm vụ kế tiếp. Nhóm thắng cuộc là nhóm hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao.

CG GOT TALENT: Học sinh sẽ trình bày các tài năng của mình theo cá nhân hoặc nhóm, trước toàn thể giám khảo và người xem.

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar