Lớp học 1:1 (Một thầy một trò)

Bạn chưa biết về du học tại Philippines?
Bạn chưa biết về lớp học 1:1?
Bạn không biết sự khác nhau giữa giáo viên Filipino và các nước khác?
Bạn muốn biết giọng giáo viên Filipino thế nào?

Các câu hỏi của bạn sẽ được giải quyết trong một lớp học 1 thầy 1 trò của CG Academy, chúng ta cùng xem nhé.


———————————————————
Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)
Website: https://cebucg.edu.vn
Email: cgworldvn@cebucg.com
Skype: cgeslviet
#cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish
#cebu #philippines #Review #Summercamp #Camp

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar