Cảm nhận về CG – Hoàng Tiến Lộc

Ngày mới bắt đầu bằng một bữa sáng lúc 7 giờ, thời gian đó mọi người có thể nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh cùng với các bạn đến từ nhiều nơi như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật và Việt Nam. Chúng tôi kể cho nhau nghe về đất nước của mình, giới thiệu cho họ biết về nền văn hóa của quốc gia mà tôi đang sinh sống. Cuộc sống tại CG yên tĩnh và bình lặng.

read more
Showing all 5 results
Skip to toolbar