Lớp học & Thời khóa biểu

10 TIẾT HỌC TIẾNG ANH MỖI NGÀY – MÔ HÌNH SPARTA Lớp 1:1 (5 tiết) | Lớp 1:4 (2 tiết) | Lớp âm nhạc (1 tiết) | Ôn tập & Kiểm tra từ vựng (1 tiết) | Viết bài & Tự học (1 tiết) 📗 Lớp (1:1) – Man to Man Class • Cải thiện và […]

read more
Showing all 2 results
Skip to toolbar