Teachers in Training tại CG Academy

Hãy cùng tham gia vào buổi training cho giáo viên tại CG nhé các bạn ơi:

Teachers in Training!

Teachers in training!————————————————-CG ACADEMY (Cebu Globalization) Website: https://cebucg.edu.vn Email: cgworldvn@cebucg.com Skype: cgeslviet #cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish #cebu #philippines

Người đăng: CG Academy – Vietnam vào Thứ Hai, 20 tháng 5, 2019

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar