Thông Báo Về Việc Tăng Phí SSP và Gia Hạn VISA

Cơ quan Di trú Philippines gần đây đã đưa ra các hướng dẫn mới về việc xử lý Giấy phép học tập đặc biệt của học viên (SSP) và Gia hạn Visa.

Hướng dẫn mới quy định rằng học viên nên có mặt trong văn phòng của Cục xuất nhập cảnh khi lấy hộ chiếu sau khi xử lý.

Tuy nhiên, quy định mới này có thể ảnh hưởng đến việc học tập của học viên vì những lý do sau:

  • Học viên sẽ vắng mặt trong các lớp học vì cần phải đến Văn phòng xuất nhập cảnh, điều này sẽ làm mất thời gian.
  • Cục xuất nhập cảnh có thể giữ hộ chiếu học viên trong thời gian lâu hơn do số lượng người nộp đơn, điều này có thể dẫn đến việc đặt sai vị trí và mất hộ chiếu.
  • Về việc lấy hộ chiếu từ Cục xuất nhập cảnh cho một số mục đích như tham gia kỳ thi (IELTS / TOEIC), trở về nhà vì lý do khẩn cấp, vấn đề gia đình hoặc các vấn đề liên quan đến sức khỏe, điều đó sẽ rất khó khăn.

Chính vì vậy, để giảm bớt những vấn đề này và giúp học viên tránh việc phải đến Cục xuất nhập cảnh, chúng tôi sẽ áp dụng khoản phí bổ sung 300 peso cho mỗi giao dịch SSP và 500 peso cho mỗi gia hạn Visa – VISA EXTENSION có hiệu lực vào ngày 19 tháng 8 năm 2019. Khoản phí bổ sung này sẽ được sử dụng để chi trả cho việc xử lý nhanh hơn cho học viên về Giấy phép học tập đặc biệt (SSP) và Gia hạn Visa.

Trân trọng cảm ơn!

CG Academy

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar