trương trình vui chơi xen kẽ học tập & tỉ lệ học viên các nước của CG

Không chỉ ngoài những trương trình học.
Xen kẽ đó là những trương trình như Halloween,… Cùng với bạn bè quốc tế, với tỷ lệ các nước khá đồng đều, và đắc biệt là cơ hội tốt nhất cho học viên Việt Nam về cơ hội giao tiếp bằng tiếng anh cùng bạn bè Quốc tế!


————————————————-
Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)
Website: https://cebucg.edu.vn
Email: cgworldvn@cebucg.com
Skype: cgeslviet
#cgacademy #cgeslcenter #cebucg #englishacademy #learningenglish
#cebu #philippines #ReviewNewsletter on Nov

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar