Video buổi Lễ Tốt Nghiệp tại CG Sparta, hãy cùng xem qua những điều đặc biệt các bạn nhé:

For Graduation Ceremony Video:Wonder how?Click the video below.————————————————CG…

Người đăng: CG Academy – Vietnam vào Thứ Tư, 23 tháng 10, 2019

Share this Post!

About the Author : CG Academy

Học viện Anh ngữ CG (Cebu Globalization)

Send a Comment

Your email address will not be published.

Skip to toolbar