IELTS

IELTS BASIC

Ngày khai giảng: thứ Hai hàng tuần

Thời lượng khóa học: không cố định

trường anh ngữ CG Philippines

THỜI KHÓA BIỂU

-Lớp man-to-man: 4 tiết

-Lớp nhóm: 4 tiết, kết hợp ESL + IELTS

-Lớp tối

-Kiểm tra từ vựng + Viết tiểu luận (1 tiếng)

-Tự học (2 tiết, không bắt buộc)

KHÓA IELTS GUARANTEE
ĐẢM BẢO ĐẦU RA

Ngày khai giảng: mỗi tháng 1 lần dựa theo lịch thi của IDP, Cebu.

Thời gian khóa học: cố định 12 tuần, học viên sẽ thi vào cuối tuần thứ 10, 2 tuần duy trì học tiếp đợi kết quả thi.

Điểm yêu cầu đầu vào để đạt mục tiêu của khóa:

-IELTS 5.5: Điểm đầu vào phải đạt từ 3.5 IELTS hoặc 500 TOEIC

-IELTS 6.0: Điểm đầu vào phải đạt từ 5.0 IELTS hoặc 700 TOEIC

-IELTS 6.5: Điểm đầu vào phải đạt từ 6.0 IELTS hoặc 810 TOEIC

CG Student-18

THỜI KHÓA BIỂU

-Lớp man-to-man: 4 tiết (Speaking, Writing, Reading, Grammar)

-Lớp nhóm: 4 tiết (IELTS Listening, IELTS Preparatory Exam)

-Lớp tối : 1 tiết (IELTS)

-Kiểm tra từ vựng + Viết tiểu luận (1 tiếng)

-Tự học:2 tiết (bắt buộc)

Học viên làm bài thi thử hàng tuần

IELTS NO GUARANTEE
KHÔNG ĐẢM BẢO ĐẦU RA

-Ngày khai giảng: thứ Hai hàng tuần

-Điều kiện đăng ký: điểm thi IELTS đầu vào đạt 3.5 trở lên

CG Student-18

THỜI KHÓA BIỂU

-Lớp man-to-man: 4 tiết (Speaking, Writing, Reading, Grammar)

-Lớp nhóm: 4 tiết (IELTS Listening, IELTS Preparatory Exam)

-Lớp tối : 1 tiết (IELTS)

-Kiểm tra từ vựng + Viết tiểu luận (1 tiếng)

-Tự học: 2 tiết (không bắt buộc)

Học viên làm bài thi thử hàng tuần

Skip to toolbar