trường anh ngữ CG Philippines

Tình nguyện

Cứ 2 tháng 1 lần, CG tổ chức những buổi tình nguyện cho các học viên để giao lưu và chia sẻ với các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi và vô gia cư.

Chuyển đến thanh công cụ